[REMIX] [php] /* include(TEMPLATEPATH.”/includes/breadcrumb.php”);*/[/php]

[php] the_title(); [/php]

Der findes mange forskellige discipliner i fridykning, hvoraf mange af dem er ganske uofficielle. Som eksempler kan nævnes den svenske opfindelse “team static”, hvor 3 atleter skiftes til at holde vejret, 16 x 50m undervandsdykning (dynamisk) på tid, samt den famøse og legendariske danske opfindelse “unashamed diving”, hvor der simpelthen dykkes uden en trævl på kroppen.

Herunder beskrives de officielle discipliner fra AIDA.

Statisk apnea (STA)

Statisk apnea går ud på at holde vejret så længe som muligt under vand. Apnea er den latinske betegnelse for at holde vejret, og disciplinen kaldes statisk fordi man ligger stille under udførelsen.

Dynamisk apnea (DYN/DNF)

“Dynamisk apnea ” deles i to discipliner – én med finner, og én uden. Det gælder om at dykke længst muligt horisontalt under vandoverfladen. Disciplinen kaldes dynamisk fordi man er i bevægelse mens man holder vejret.

Konstant vægt (CWT/CNF)

I “konstant vægt ” dykker man af egen kraft ned til en maksimum dybde og tilbage igen. Denne disciplin er efter min mening den mest fornemme, idet man ikke anvender slæde eller ballon undervejs. Disciplinen kaldes konstant vægt fordi dykkeren skal have samme vægt ned og op.

Free Immersion (FIM)

I “free immersion” trækker man sig med armene så dybt ned som muligt langs et reb. Efter at have nået maximumdybden trækker man sig tilbage til overfladen. Finner må ikke bæres under udførelsen.

Variabel vægt (VWT)

I “variabel vægt ” dykkes så dybt som muligt med en slæde (max 30 kg), hvorefter dykkeren enten svømmer op eller trækker sig op langs et reb.

No Limits (NLT)

“No limits ” – Her gælder alle kneb! Fridykkeren kører så dybt som muligt på en slæde og returnerer til overfladen ved hjælp af en ballon. .


[/REMIX]